Aktualności


ITAPS opracowuje nowe systemy ładowania do 10 kW dla pokładowych i zewnętrznych systemów ładowania akumulatorów.

ITAPS opracowuje indukcyjne systemy przenoszenia mocy do 40 kW