Usługi doradcze


Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie systemów transportu kolejowego, drogowego.
  • Doradztwo w zakresie konwersji i wytwarzania energii, analizy opłacalności przedsięwzięcia i wydajności.
  • Wsparcie inżynieryjne w dziedzinie transportu i logistyki.
  • Zarządzanie projektami i restrukturyzacja firmy, wsparcie zarządzania.
  • Zarządzanie w ramach procesów technicznych.
  • Wsparcie techniczne i inżynieryjne.
  • Alternatywne rozwiązania biznesowe i ich realizacja.
  • Rozwiązania poprawiające rentowność (zarządzanie dostawami, analiza kosztów).
  • Wsparcie w finansowaniu projektów (fundusze unijne, finansowanie zewnętrzne).